VNPT TĂNG GẤP ĐÔI TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET, GIÁ KHÔNG ĐỔI

 Kể từ ngày 01/6/2019, VNPT sẽ tăng gấp đôi tốc độ Internet cố định với mức giá không đổi, áp dụng cho toàn bộ khách đang sử dụng dịch vụ trên toàn quốc. 

Hướng dẫn sử dụng
 

1. Để sử dụng điện thoại nội hạt trong Tỉnh Bắc Ninh, Khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX VD: 3821000

2. Để sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau:

0 + AC + SN

* Trong đó:

+ Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh

+ AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố

+ SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi