GÓI CƯỚC TÍCH HỢP Fiber VNN & MyTV

I.         Đối tượng: Khách hàng phát triển mới đồng thời dịch vụ FiberVNN và MyTV.

II.     Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/8/2015.

III.  Nội dung:

1.        Cước hòa mạng: Áp dụng theo QĐ: số 136/QĐ-VNPT-BN-KD ngày 15/01/2013 và số 1286/QĐ-VNPT-BN-KD ngày 14/4/2015 của VTBN.          

2.        Cước thuê bao:

STT

Tên gói

Gói cước tích hợp

Mức cước thuê bao
(đồng/thuê bao/tháng, chưa bao gồm VAT)

FiberVNN

MyTV

1

FM8B

F2E8

MyTV Basic

150.000

2

FM8S

F2E8

MyTV Silver

180.000

3

FM8SHD

F2E8

MyTV Silver HD

200.000