VNPT TĂNG GẤP ĐÔI TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET, GIÁ KHÔNG ĐỔI

 Kể từ ngày 01/6/2019, VNPT sẽ tăng gấp đôi tốc độ Internet cố định với mức giá không đổi, áp dụng cho toàn bộ khách đang sử dụng dịch vụ trên toàn quốc. 

Cơ cấu tổ chức


 Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền


          

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong        Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu

 

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG BẮC NINH:

      Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu

 CÔNG ĐOÀN
      
Chủ tịch Công đoàn: Bà Kiều Kim Thành

 CÁC PHÒNG BAN

     Phòng Kế toán - Kế hoạch:  TP Bà Nguyễn Thị Khánh Linh

     Phòng Kỹ thuật - Đầu tư: TP Ông Nguyễn Văn Thịnh

     Phòng Nhân sự - Lao động: TP Ông Bùi Thế Bắc 

CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC:

        Trung tâm Viễn Thông Thành Phố: GĐ Ông Kiều Quý

        Trung tâm Điều hành TT: GĐ Ông Nguyễn An Thu.

          Trung tâm Công nghệ Thông tin: GĐ Ông Nguyễn Duy Chung.

        Trung tâm Viễn thông Từ sơn: GĐ Ông Nguyễn Đình Trung.   

        Trung tâm Viễn thông Tiên Du: GĐ Ông Nguyễn Hoàng Quảng.

        Trung tâm Viễn thông Yên Phong: GĐ Ông Nguyễn Duy Hường.

        Trung tâm Viễn thông Quế Võ: GĐ Ông Đỗ Mạnh Hùng.

        Trung tâm Viễn thông Thuận Thành: GĐ Ông Nguyễn Anh Đức.

        Trung tâm Viễn thông Gia Bình: GĐ Ông Đỗ Văn Vinh.

        Trung tâm Viễn thông Lương Tài: GĐ Ông Nguyễn Đăng Hiền.