Khuyến mại Vinaphone trả sau từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2014

1.      Thời gian: Từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 27/01/2014.

2.      Phạm vi: Toàn tỉnh Bắc Ninh.

3.   Đối tượng:

-     Khách hàng cá nhân: Hòa mạng mới thuê bao Vinaphone trả sau trong thời gian KM.

-     Khách hàng doanh nghiệp: Các thuê bao Vinaphone trả sau hòa mạng mới của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp):

+    Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: UBND, HĐND,  các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan chuyên môn của UBND từ tỉnh đến xã, các cơ quan Đảng, cơ quan đại diện các Bộ Ngành tại địa phương…

+    Đơn vị sự nghiệp bao gồm: Bệnh viện, Trường học, Trung tâm…

+    Các doanh nghiệp bao gồm: công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân/nhà nước…

Lưu ý:

-      Những khách hàng doanh nghiệp đã hưởng ưu đãi đặc biệt về cước sử dụng hoặc hưởng hoa hồng phát triển thuê bao cao hơn mức quy định hiện hành sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình này. VD: Công ty TNHH Nokia (Việt Nam), Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam…

-      Nếu thuê bao hòa mạng mới không có nhu cầu nhận phiếu khuyến mại thì sẽ không phải cam kết cước sử dụng tháng theo chương trình này.

4.      Nội dung KM:  Khách hàng hòa mạng dịch vụ Vinaphone trả sau có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

4.1. Hình thức 1: Khách hàng hòa mạng mới 01 thuê bao Vinaphone trả sau được tặng một phiếu KM (Mẫu 1) trị giá tương đương với 100% hoặc 50% giá trị 01 máy điện thoại di động có mức giá tối đa 630.000đ/máy - đã bao gồm VAT (tùy theo từng đợt hàng VTBN nhập về, sẽ có thông báo cụ thể chủng loại máy KM).

4.2.  Hình thức 2: Khách hàng hòa mạng mới 01 thuê bao Vinaphone trả sau sẽ phải ký cam kết sử dụng dịch vụ (Mẫu 2.1), hàng tháng được tặng một phiếu KM trị giá 30.000 đồng/tháng (Mẫu 2.2) được trừ vào tiền cước sử dụng hàng tháng trong vòng 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.  Trường hợp cước sử dụng của khách hàng không đến 30.000 đồng/tháng thì khách hàng chỉ được KM đúng bằng số tiền cước sử dụng đó. Mẫu phiếu KM do Trung tâm CNTT in tập trung kèm theo hóa đơn thu cước, nhân viên thu cước sẽ lấy chữ ký của khách hàng vào phiếu KM, chuyển cho bộ phận kế toán để hạch toán.

5.      Điều kiện tham gia chương trình KM:

5.1. Đối với khách hàng cá nhân:

-         Trường hợp 1: Khách hàng đang đứng tên sử dụng tối thiểu 02 dịch vụ trả sau của VTBN (bao gồm các dịch vụ Cố định, Internet, MyTV, Di động trả sau) đăng ký hòa mạng 01 thuê bao Vinaphone trả sau sẽ được tặng một phiếu KM trị giá tương đương với 100% giá trị 01 máy điện thoại. Khách hàng phải đặt cọc số tiền là 300.000đ/máy, số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả dần vào hóa đơn tính cước trong 06 tháng bắt đầu từ tháng thứ 7 kể từ tháng hòa mạng với số tiền là 50.000đ/tháng.

-         Trường hợp 2: Khách hàng đang đứng tên sử dụng 01 dịch vụ trả sau của VTBN (bao gồm các dịch vụ Cố định, Internet, MyTV, Di động trả sau) đăng ký hòa mạng 01 thuê bao Vinaphone trả sau sẽ được tặng một phiếu KM trị giá tương đương với 100% giá trị 01 máy điện thoại. Khách hàng phải đặt cọc số tiền là 600.000đ/máy, số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả dần vào hóa đơn tính cước trong 12 tháng bắt đầu từ tháng hòa mạng với số tiền là 50.000đ/tháng.

-         Trường hợp 3: Khách hàng chưa đứng tên sử dịch vụ trả sau nào của VTBN (bao gồm các dịch vụ Cố định, Internet, MyTV, Di động trả sau) đăng ký hòa mạng 01 thuê bao Vinaphone trả sau sẽ được tặng một phiếu KM trị giá tương đương với 50% giá trị 01 máy điện thoại. Khách hàng phải đặt cọc số tiền là 300.000đ/máy và khách hàng phải thanh toán ngay số tiền tương ứng với 50% giá trị của máy điện thoại. Số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả dần vào hóa đơn tính cước trong 06 tháng bắt đầu từ tháng thứ 7 kể từ tháng hòa mạng với số tiền là 50.000đ/tháng.

-         Điều kiện tham gia trong các trường hợp trên:

+  Các thuê bao trả sau khách hàng đang đứng tên sử dụng phải là thuê bao đang hoạt động, không tạm dừng, không nợ cước sử dụng.

+  Mức cước cam kết sử dụng trong tháng: Tối thiểu 100.000đ/thuê bao/tháng trong vòng 12 tháng liên tục kể từ tháng hòa mạng (đã có VAT, đã bao gồm cước thuê bao tháng, cước cam kết gói ALO1/ALO2 (nếu có), cước cam kết số đẹp (nếu có)).  Nếu thuê bao dùng ít hơn số tiền cam kết sử dụng trong tháng thì vẫn phải thanh toán đủ số tiền cam kết. Các thuê bao không được chuyển đổi hình thức từ trả sau sang trả trước hoặc chấm dứt dịch vụ trước hạn. Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng cam kết sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt cọc.

Lưu ý: Trong trường hợp các thuê bao trong cùng một hộ gia đình không cùng một người đứng tên. Để đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu khách hàng và để khách hàng được hưởng mức ưu đãi cao nhất, các đơn vị tư vấn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục chuyển về cùng một người đứng tên các dịch vụ theo đúng quy định.

5.2. Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Có thể doanh nghiệp hoặc cá nhân thuộc doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng.

a.  Doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng:

-         Doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng thanh toán cước hòa mạng tối thiểu 3 thuê bao mới 1 lần (có thể hòa mạng một lần hoặc rải rác trong vòng 3 ngày kể từ ngày hòa mạng chiếc đầu tiên và trong cùng một tháng dương lịch) có chung mã doanh nghiệp (trên CCBS) thì mỗi thuê bao hòa mạng mới sẽ được tặng một phiếu KM (Mẫu 3) trị giá tương đương với 100% giá trị 01 máy điện thoại.

-         Mức cước cam kết sử dụng trong tháng của các thuê bao doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng: Tối thiểu 100.000đ/thuê bao/tháng trong vòng 12 tháng liên tục kể từ tháng hòa mạng (đã có VAT, đã bao gồm cước thuê bao tháng, cước cam kết gói ALO1/ALO2 (nếu có), cước cam kết số đẹp (nếu có)).  Nếu thuê bao dùng ít hơn số tiền cam kết sử dụng trong tháng thì vẫn phải thanh toán đủ số tiền cam kết. Các thuê bao không được chuyển đổi hình thức từ trả sau sang trả trước hoặc chấm dứt dịch vụ trước hạn. Nếu bất kì thuê bao nào chấm dứt sử dụng dịch vụ VinaPhone trước hạn (hoặc chuyển đổi hình thức sang trả trước) thì doanh nghiệp phải bồi hoàn 100% giá trị KM.

b.   Cá nhân thuộc doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng:

-     Cá nhân thuộc doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng thanh toán cước và  được doanh nghiệp xác nhận cho tham gia nhóm (xác nhận: họ và tên, số CMT) áp dụng chính sách như ở Trường hợp 1, 2, 3 (Đối với khách hàng cá nhân) của văn bản này. Trường hợp này khách hàng có thể tham gia các gói cước của chương trình “VinaPhone đồng hành cùng doanh nghiệp”.

-         Điều kiện tham gia trong các trường hợp trên:

+  Các thuê bao trả sau khách hàng đang đứng tên sử dụng phải là thuê bao đang hoạt động, không tạm dừng, không nợ cước sử dụng.

+  Mức cước cam kết sử dụng trong tháng: Tối thiểu 100.000đ/thuê bao/tháng trong vòng 12 tháng liên tục kể từ tháng hòa mạng (đã có VAT, đã bao gồm cước thuê bao tháng, cước cam kết gói ALO1/ALO2 (nếu có), cước cam kết số đẹp (nếu có)).  Nếu thuê bao dùng ít hơn số tiền cam kết sử dụng trong tháng thì vẫn phải thanh toán đủ số tiền cam kết. Các thuê bao không được chuyển đổi hình thức từ trả sau sang trả trước hoặc chấm dứt dịch vụ trước hạn. Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng cam kết sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt cọc.

Lưu ý:

-      Nếu thuê bao hòa mạng mới không có nhu cầu khuyến mại máy thì sẽ không phải cam kết cước sử dụng tháng theo chương trình này.

-      Các thuê bao do doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng được quyền tham gia các gói cước khuyến mại dành cho KHDN trong chương trình “VinaPhone đồng hành cùng doanh nghiệp” và hưởng các chính sách ưu đãi của chương trình này.