VNPT TĂNG GẤP ĐÔI TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET, GIÁ KHÔNG ĐỔI

 Kể từ ngày 01/6/2019, VNPT sẽ tăng gấp đôi tốc độ Internet cố định với mức giá không đổi, áp dụng cho toàn bộ khách đang sử dụng dịch vụ trên toàn quốc. 

Lĩnh vực kinh doanh
 

Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh;

Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;

Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên;

Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – Công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng;

Khảo sát, tư vấn, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin;

Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông;