KM VinaPhone trả sau “Thoả sức ALO” từ 01/6/2012 - 30/6/2012
 

1.1.      Đối tượng:

-      Thuê bao trả sau phát triển mới;

-      Thuê bao tạm khóa 2 chiều trước ngày 01/5/2012, đang không hưởng khuyến mại khác, khôi phục sử dụng dịch vụ;

-      Thuê bao trả trước kích hoạt trước ngày 01/3/2012 và đang hoạt động liên tục đến thời điểm chuyển sang trả sau.

1.2.      Phạm vi áp dụng: Toàn tỉnh.

1.3.      Thời gian: Từ ngày 01/6/2012 đến hết 30/6/2012.

1.4.      Chi phí: Sử dụng chi phí KM của VinaPhone.

1.5.      Nội dung KM: Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 gói KM dưới đây:

1.5.1.     Lựa chọn KM1:

-      KM   50% cước hòa mạng.

-      KM 100% phí chuyển đổi hình thức từ trả trước sang trả sau.

-      Miễn cước các cuộc gọi nội mạng VinaPhone (không bao gồm cuộc gọi Video Call) và cuộc gọi đến cố định VNPT/GPhone của Viễn thông Bắc Ninh trong 12 tháng tính từ tháng hòa mạng với điều kiện: Khách hàng cam kết đóng tối thiểu 25.000đ/tháng (đã có VAT & chưa bao gồm cước thuê bao tháng) liên tục trong 12 tháng tính từ tháng hòa mạng. Riêng mức cam kết khách hàng phải đóng trong tháng hòa mạng thu như sau:

+      Hòa mạng trước ngày 16 của tháng: Thu 100% giá trị gói cam kết (25.000đ);

+      Hòa mạng từ ngày 16 của tháng trở đi: Thu 50% giá trị gói cam kết (12.500đ).

-      Thời lượng tối đa hưởng KM/cuộc: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi. Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.

-      Tổng số phút miễn phí của các cuộc gọi Thoả sức Alo được giới hạn không vượt quá 1.500 phút/tháng/thuê bao (Tổng thời lượng miễn phí tháng). Phút gọi ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng được tính cước theo quy định hiện hành.

-      Các cuộc gọi sang mạng khác, sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định.

1.5.2.     Lựa chọn KM2:

-      KM   50% cước hòa mạng.

-      KM 100% phí chuyển đổi hình thức từ trả trước sang trả sau.

-      Khách hàng cam kết đóng tối thiểu 129.000đ/tháng (đã có VAT & chưa bao gồm cước thuê bao tháng) liên tục trong 12 tháng tính từ tháng hòa mạng được miễn cước các cuộc gọi theo các hướng gọi:

+      Gọi nội mạng VinaPhone (không bao gồm cuộc gọi Video Call);

+      Gọi đến cố định VNPT/GPhone trên toàn quốc (bao gồm cả gọi đến đầu số của Cục Bưu điện Trung ương);

+      Gọi đến thuê bao MobiFone.

-      Riêng mức cam kết khách hàng phải đóng trong tháng hòa mạng thu như sau:

+      Hòa mạng trước ngày 16 của tháng: Thu 100% giá trị gói cam kết (129.000đ);

+      Hòa mạng từ ngày 16 của tháng trở đi: Thu 50% giá trị gói cam kết (64.500đ).

-      Thời lượng tối đa hưởng KM/cuộc: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi. Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.

-      Tổng số phút miễn phí của các cuộc gọi Thoả sức Alo được giới hạn không vượt quá 1.500 phút/tháng/thuê bao (Tổng thời lượng miễn phí tháng). Phút gọi ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng được tính cước theo quy định hiện hành.

-      Các cuộc gọi sang mạng khác (ngoài các hướng gọi quy định nêu trên), sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định.

1.5.3.     Khách hàng đồng thời tham gia chương trình Thỏa sức chọn số:

-      Thuê bao không có mức cước cam kết tháng: Hưởng KM theo gói 25.000đ/tháng hoặc 129.000đ/tháng;

-      Thuê bao có mức cước cam kết: Các cuộc gọi được hưởng KM được tính vào gói 25.000đ/tháng hoặc 129.000đ/tháng. Cước phát sinh cho phần cuộc gọi KM lớn hơn 10 phút hay ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng và các cuộc gọi khác được tính vào mức cước cam kết theo loại số đăng ký hòa mạng.

-      Thuê bao có mức cam kết tháng từ 300.000đ/tháng trở xuống nếu hòa mạng lựa chọn gói KM 25.000đ/tháng hoặc 129.000đ/tháng sẽ được miễn cước cam kết theo chương trình “Thỏa sức chọn số” như một thuê bao hòa mạng mới bình thường. Và:

+      Khách hàng vẫn phải đóng cước thuê bao tháng bình thường.

+      Khách hàng vẫn phải đóng tiền đặt cọc tương ứng với số thuê bao chọn và tiền đặt cọc được trừ vào hóa đơn cước tháng theo quy định hiện hành.

1.5.4.     Nâng cấp Khuyến mại:

-      Cho phép nâng cấp KM từ KM1 lên KM2. Chỉ được thực hiện nâng cấp 01 (một) lần trong thời gian hưởng KM. Gói cước nâng cấp KM2 có giá trị sử dụng từ tháng kế tiếp tháng nâng cấp.

-      Nội dung về nâng cấp KM: Theo quy định hiện hành.

1.5.5.     Các quy định khác:

-      Cuộc gọi được miễn phí gồm cả các cuộc gọi chuyển cuộc gọi (CF) nội mạng VinaPhone đối với KM1 và các cuộc CF, chuyển vùng trong nước đối với lựa chọn KM2.

-      Trong thời gian hưởng KM, nếu khách hàng chấm dứt Hợp đồng sau đó khôi phục lại Hợp đồng sẽ không được tiếp tục hưởng KM của chương trình này.

-      Trong thời gian hưởng KM, nếu thuê bao bị khóa 2 chiều, sau khi khôi phục lại và thanh toán hết cước nợ đọng sẽ được tiếp tục hưởng KM của chương trình này. Thời gian hưởng KM được tính tiếp tục từ tháng khôi phục lại thuê bao (các tháng hưởng KM còn lại kể từ thời điểm thuê bao hòa mạng mới của chương trình).

-      Đối với các khách hàng đăng ký các gói cước VIP1, VIP2 hoặc iTouch, khi tham gia chương trình này thì các cuộc gọi miễn phí/lưu lượng miễn phí sẽ không bị tính vào số block miễn phí của các gói cước đăng ký tương ứng.

-      Các thuê bao tham gia chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình KM gọi nội mạng miễn phí khác (nếu có).

-      Khách hàng hòa mạng mới có quyền lựa chọn tham gia chương trình KM này hoặc thực hiện hòa mạng & sử dụng dịch vụ theo chính sách cước thông thường của VinaPhone/Viễn thông Bắc Ninh.