THÔNG BÁO Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá “Dự án: Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 4 năm 2021’’

 

Viễn thông Bắc Ninh lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá các tài sản không còn nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1.      Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá:

- Viễn thông Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh                        Bắc Ninh.

2.      Thông tin tài sản đấu giá:

-         Lô số 1:

+ Tên tài sản: Cáp đồng và tài sản, công cụ dụng cụ khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa) thanh lý

+ Số lượng: 87.345 m cáp đồng các loại, các loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ cũ, hỏng khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa): Cáp quang, thiết bị, tủ, hộp, công cụ dụng cụ, vật tư cũ hỏng…..

+ Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng.

+ Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT): 15.961.390.800 đồng

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ, chín trăm sáu mốt triệu, ba trăm chín mươi nghìn, tám trăm đồng).

-         Lô số 2:

+ Tên tài sản: Điều hòa thanh lý

+ Số lượng: Các loại điều hòa, vật tư linh kiện điều hòa cũ hỏng.

+ Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng.

+ Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT): 54.404.850 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, bốn trăm linh bốn nghìn, tám trăm lăm mươi đồng).

3.  Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Bắc Ninh quy định. Gồm 2 tiêu chí là bắt buộc và chấm điểm cụ thể như sau:

+ Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

+ Tiêu chí chấm điểm: Khi các Tổ chức đấu giá đạt 100% các tiêu chí bắt buộc, sẽ được đưa vào vòng chấm điểm, tổ chức đấu giá nào có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn.

Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí: (1) Ưu tiên số 1 là đơn vị có hình thức đấu giá trực tuyến (là đơn vị đã được phê duyệt là đơn vị đủ điều kiện đấu giá hình thức trực tuyến, có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến) đã đấu giá thành công nhiều tài sản của Tập đoàn VNPT có giá trị lớn hơn. (2) Ưu tiên số 2 là đơn vị có nhiều tiêu chí đạt điểm cao nhất.

3.1. Tiêu chí bắt buộc

Stt

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

X

2

Chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản

Có văn bản cam kết chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản

X

3.2.  Tiêu chí chấm điểm

Stt

Tiêu chí

Thang điểm

Yêu cầu hồ sơ chứng minh đáp ứng nội dung lựa chọn

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho cuộc đấu giá tài sản

25

 

1

Có nơi tổ chức đấu giá thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức đấu giá

4

Hồ sơ chứng minh thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của tổ chức đấu giá đang còn hiệu lực bản sao công chứng

2

Diện tích nơi tổ chức cuộc đấu giá

 

Có ảnh chụp và mô tả chiều dài, chiều rộng nơi tổ chức đấu giá

2.1

Diện tích từ 30m2 trở lên

4

 

2.2

Diện tích dưới 30m2

3

 

3

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

3

Có ảnh chụp chứng minh trong hồ sơ

4

Có hệ thống camera giám sát hoặc công cụ ghi hình tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nơi tổ chức đấu giá

3

Có hóa đơn/chứng từ/hình ảnh chứng minh trong hồ sơ

5

Có trang thông tin điện tử của đơn vị và đang hoạt động

3

Có ảnh chụp và link trang web

6

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

8

Có hồ sơ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền bản sao công chứng

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

25

Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng trình tự thực hiện và đề xuất các công việc thực hiện

1

Phương án đấu giá đề xuất hình thức niêm yết, thông báo công khai theo quy định pháp luật.

8

Cụ thể nêu trong phương án

2

Phương án đấu giá đề xuất được thời gian, địa điểm bán, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; Hình thức tổ chức cuộc đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả

5

Cụ thể nêu trong phương án

3

Phương án đấu giá đề xuất được cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá.

7

Cụ thể nêu trong phương án

4

Phương án đấu giá có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cuộc đấu giá

5

Cụ thể nêu trong phương án

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

 

1

Có hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản quy định tại khoản 1, điều 4, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14

 

Bản sao công chứng

1.1

Không có hợp đồng

2

 

1.2

từ 10 hợp đồng có giá khởi điểm từ 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

5

 

1.3

Có từ 10 hợp đồng có giá khởi điểm trên 10 tỷ đồng trở lên

10

 

2

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản

 

Bản công chứng giấy phép hoạt động kinh doanh

2.1

Dưới 5 năm

2

 

2.2

Từ 5 năm đến 10 năm

5

 

2.3

Trên 10 năm

10

 

3

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

 

Mỗi đấu giá viên của đơn vị phải có bản công chứng hoặc chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá viên. Số lượng đấu giá viên căn cứ vào hồ sơ đấu giá viên hành nghề tại đơn vị, đồng thời đối chiếu với số lượng đấu giá viên được Bộ Tư pháp thông báo trong dánh sách các tổ chức đấu giá của bản thông báo gần nhất để đánh giá.

3.1

Có dưới 05 đấu giá viên

4

 

3.2

Có từ 05 đến 10 đấu giá viên

5

 

3.3

Có trên 10 đấu giá viên

9

 

4

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên

 

Xét căn cứ trên chứng chỉ hành nghề của đấu giá viên tại đơn vị

4.1

Không có đấu giá viên hành nghề trên 5 năm

3

 

4.2

Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề trên 5 năm

5

 

4.3

Trên 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề trên 5 năm

8

 

5

Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Đấu giá viên

 

Bản sao công chứng giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Đấu giá viên

5.1

Cho một số đấu giá viên

3

 

5.2

Cho tất cả đấu giá viên

8

 

IV

Thù lao dịch vụ bán đấu giá tài sản theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính

5

Nêu cụ thể trong bản cam kết thù lao dịch vụ đấu giá

1

Bằng mức khung thù lao

2

 

2

Giảm dưới 20%

3

 

3

Giảm từ 20% trở lên

5

 

 

Tổng cộng

100

 

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá mà chủ tài sản thấy nghi ngờ tính chính xác sẽ yêu cầu cung cấp bản gốc để đối soát.

4. Quy cách hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp và nhận hồ sơ:

- Quy cách hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực được đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm (phải là bản gốc hoặc bản photo có chứng thực theo quy định), được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 14h00, ngày 25/11/2021 đến 16h30, ngày 30/11/2021.

Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời hạn trên vào trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật. Ngoài thời hạn trên hồ sơ không được xét lựa chọn.  

- Địa điểm nộp và nhận hồ sơ:

+  Viễn thông Bắc Ninh.

+  Địa chỉ: Tầng 11 – Tòa nhà VNPT - Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

+  Người nhận hồ sơ: Nguyễn Thị Liên – Chuyên viên Phòng Kế toán kế hoạch

Viễn thông Bắc Ninh thông báo kết quả lựa trọn tổ chức đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá. Các đơn vị không được lựa chọn sẽ không được hoàn trả lại hồ sơ.

Viễn thông Bắc Ninh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử của VTBN;

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

- Thành viên HĐTL;

- Lưu VT, KT-KH.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Trung Hiền

 

Tải file đính kèm