Tin nhanh Viễn thông Bắc Ninh

 

Ngày 28/7/2017, VNPT Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

* Được sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và sự Chỉ đạo, hỗ trợ của Tập đoàn BC-VT VN, Trong 6 tháng đầu năm 2017, VNPT Bắc Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, với mức phấn đấu cao nhất, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV. Kết quả đạt được như sau:

Doanh thu địa bàn đạt 50% KH năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Chênh lệch thu chi đạt 54% kế hoạch năm.

 * Tại Hội nghị, các phòng ban chức năng, Công đoàn VTBN đã báo cáo kết quả trên các lĩnh vực công tác trọng tâm đã triển khai và thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời nêu các mặt làm được, chưa làm được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017.

Kết luận tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Trung Hiền - Trưởng đại diện của Tập đoàn tại Bắc Ninh đề nghị các Phòng ban chức năng phối hợp cùng với Trung tâm Kinh doanh VNPT- Bắc Ninh chỉ đạo các Trung tâm trực thuộc và Phòng bán hàng tập trung vào các nội dung:

            - Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện quy trình phối hợp SXKD giữa hai khối, phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng đại diện trong việc giám sát, điều hành hoạt động nhằm gắn kết trách nhiệm và quyền lợi của Kinh doanh và Kỹ thuật trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc việc giao ban định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, qua đó giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn tại, vướng mắc phát sinh giữa hai khối Kinh doanh và Kỹ thuật.

- Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ khách hàng, sửa chữa kịp thời các sự cố thuê bao.

            - Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tối ưu hoá chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn, sử dụng chi phí có hiệu quả theo nguyên tắc tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu. Quản lý sử dụng tốt nguồn lực tài chính; Thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí, tiết kiệm tối đa nhằm từng bước hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.

            - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh của VTBN, các sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin cho các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên, giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

            Tại Hội nghị, Chuyên môn - Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh khen thưởng cho 15 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua chuyên đề (chuyển đổi đồng quang, nâng cao chất lượng nhà trạm và nụ cười VNPT) hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017./.

 

  Lãnh đạo Chuyên môn - Công đoàn VNPT Bắc Ninh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017

 


 

  

 

Tin bài: Phòng NSTH-VNPT Bắc Ninh