VNPT Bắc Ninh trao 60 triệu ủng hộ quỹ vì người nghèo
 

Thực hiện tháng vì người nghèo do Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động, ngày 18/10/2014 Viễn thông Bắc Ninh ủng hộ 60 triệu trích từ 01 ngày lương của Cán bộ Công nhân viên và quỹ chính sách xã hội của Viễn thông Bắc ninh để hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là Viễn thông Bắc Ninh, đơn vị nhiều năm liền làm tốt công tác xã hội.

Nhân dịp này, Viễn thông Bắc Ninh là một trong 5 đơn vị trên toàn tỉnh được nhận giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2014.

 


Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Sỹ Tiếp tặng giấy khen của Ủy ban MTTQ tỉnh

cho 05 tập thể đạt nhiều thành tích