VinaPhone đề nghị khách hàng thuê bao trả trước đăng ký lại thông tin
 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông tại văn bản số 631/CVT-CPTT, ngày 12/12/2011, v/v Xử lý đối soát thông tin thuê bao di động trả trước, VinaPhone đề nghị khách hàng là thuê bao trả trước đăng ký lại thông tin cá nhân chính xác từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/3/2012.

Căn cứ theo tình hình thực tế số lượng thuê bao của VinaPhone, Cục Viễn thông đã cung cấp 3 nhóm số thuê bao, cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: Nhóm số thuê bao có số CMND do Công an TP Hà Nội, Đà nẵng cấp, kết quả đối soát CMND không có trong thực tế. 

+ Nhóm 2: Nhóm số thuê bao có số CMND do Công an TP Hà Nội, Đà nẵng cấp, kết quả đối soát số CMND đó thuộc công an tỉnh, thành phố khác quản lý nhưng gắn nơi cấp là Hà nội hoặc Đà nẵng. 

+ Nhóm 3: Nhóm số thuê bao có số CMND do Công an TP Hà Nội, Đà nẵng cấp, kết quả đối soát số CMND trùng số CMND nhưng không trùng họ tên và ngày sinh.

Với các nhóm số thuê bao, VinaPhone sẽ thực hiện nhắn tin mời từng khách hàng là thuê bao trả trước đăng ký lại thông tin cá nhân của mình. Những thuê bao không thực hiện đăng ký lại thông tin cá nhân chính xác sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Bộ TTTT. Thời gian nhắn tin và nội dung tin nhắn cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: nhắn tin từ 01/01/2012 đến 31/01/2012: “Tu 01/2/2012 theo y/c của Bo TTTT, thue bao cua KH khong dang ky thong tin chinh xac se bi ngung cung cap dich vu. Tra cuu thong tin soan: TTTB gui 1414”

+  Nhóm 2: nhắn tin từ 01/02/2012 đến 29/02/2012: “Tu 01/3/2012 theo y/c của Bo TTTT, thue bao cua KH khong dang ky thong tin chinh xac se bi ngung cung cap dich vu. Tra cuu thong tin soan: TTTB gui 1414” 

+ Nhóm 3: nhắn tin từ 01/03/2012 đến 31/03/2012: “Tu 01/4/2012 theo y/c của Bo TTTT, thue bao cua KH khong dang ky thong tin chinh xac se bi ngung cung cap dich vu. Tra cuu thong tin soan: TTTB gui 1414” .

Nhằm đảm bảo quyền lợi của chính cá nhân mình, VinaPhone mong muốn khách hàng thực hiện nghiêm túc việc đăng ký lại thông tin cá nhân chính xác cho thuê bao trả trước. Đăng ký tại các điểm giao dịch của VinaPhone, khi đi xin mang kèm CMTND.  

Để kiểm tra thông tin thuê bao, khách hàng chỉ cần soạn tin: TTTB gửi 1414