Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Ngày 19/7/2013, VNPT Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

* Được sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và sự Chỉ đạo, hỗ trợ của Tập đoàn BC-VT VN, Trong 6 tháng đầu năm 2013, VNPT Bắc Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, với mức phấn đấu cao nhất, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV. Kết quả đạt được như sau:

 Tổng doanh thu đạt 56% KH năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó: doanh thu từ khách hàng đạt 60% KH năm, doanh thu bán thẻ trả trước đạt 84% KH năm

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với địa phương và được tặng thưởng.

* Trong Hội nghị VNPT Bắc Ninh cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu các giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2013.

- Tăng cường chăm sóc khách hàng bằng các hình thức tư vấn dịch vụ, cơ chế chính sách tốt hơn để Khách hàng sử dụng dịch vụ lâu dài. Xây dựng các chính sách hợp lý về giá cước hòa mạng, cước sử dụng kết hợp điều chỉnh chính sách về hàng hóa thương mại.

- Đối với dịch vụ di động trả sau, băng rông và MyTV là những dịch vụ cạnh tranh mạnh, yêu cầu tập trung quyết liệt trong phát triển thuê bao mới trong các đợt khuyến mại và hạn chế rời mạng mức thấp nhất trong 6 tháng cuối năm.

- Đối với dịch vụ cố định, yêu cầu đẩy mạnh việc quảng bá, tư vấn và vận động khách hàng chuyển đổi gói cước cố định đã ban hành.

- Tập trung thực hiện tốt gói sản phẩm dịch vụ, trong đó gói trả trước VinaPhone U+ “Rẻ bất ngờ, chờ gì nữa”, tăng thuê bao trả trước hoạt động trên mạng, thúc đẩy tăng doanh thu TKC.

- Quản lý sử dụng tốt nguồn lực tài chính, tăng cường công tác thu cước và quản lý thu cước để giảm tỷ lệ đọng nợ.

            - Phối hợp chặt chẽ giữa Chuyên môn - Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiến hành thường xuyên các cuộc vận động, các đợt thi đua, tạo khí phấn khởi,  phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh góp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013.

            Tại Hội nghị, Viễn thông Bắc Ninh khen thưởng cho 07 đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

- Tiếp tục tập trung năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; Tạo cơ chế, chính sách phù hợp cho đội ngũ CB-CNV trong phát triển khách hàng, thị phần,... Giám sát quyết liệt các giải pháp sử dụng chi phí phù hợp, tiết kiệm trên mọi lĩnh vực hoạt động.

- Tập trung nâng cao công tác tiếp thị - chăm sóc khách hàng lớn, khách hàng trung thành, xây dựng các chính sách gói dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu khách hàng, tiếp tục vận động khách hàng dùng tích hợp nhiều dịch vụ trên một đôi cáp. Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả kinh doanh dịch vụ VinaPhone, thúc đẩy các hoạt động để tăng doanh thu tài khoản chính.

- Thực hiện tối ưu hợp lý hoá mạng lưới, nâng hiệu quả; tận dụng tối đa năng lực mạng lưới; đẩy mạnh áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện năng, nhiên liệu, nguyên vật liệu và các chi phí vận hành khai thác; Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động KHCN và ứng dụng CNTT trong điều hành và sản xuất.

 - Đầu tư cơ sở hạ tầng VT-CNTT có trọng tâm, tối ưu hoá theo hướng  nâng hiệu quả sử dụng mạng, đẩy mạnh việc tự thực hiện các công trình.

- Tập trung nâng cao năng lực tài chính, tranh thủ mọi nguồn lực, kiểm soát tốt trong sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính. Tiếp tục đổi mới điều hành tài chính gắn với mô hình mới khi thực hiện cơ chế kinh tế nội bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để phát huy giá trị nguồn nhân lực, tạo động lực cho người lao động, xây dựng môi trường hoạt động sáng tạo. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ  lao động.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống nội bộ. Chú trọng xây dựng các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT để  tăng cường sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, gắn kết xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội nâng cao uy tín và hình  ảnh tốt đẹp của VNPT Bắc Ninh.Đ/c Nguyễn Đình Xuân – TUV, BT Đảng uỷ, Giám đốc VTBN

trao tặng Bằng Khen của Bộ Thông tin truyền thông cho các cá nhân.