Tin nhanh Viễn thông Bắc Ninh
 

Ngày 11/5/2016, Chuyên môn - Công đoàn VNPT Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 tháng đầu năm 2016 nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch 8 tháng đầu năm, phân tích những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được để từ đó rút kinh nghiệm và bàn giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu trong 8 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Sau khi có kế hoạch chính thức của Tập đoàn Giao năm 2016, VTBN xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 với mức phấn đấu cao nhất, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Viễn thông Bắc Ninh. Kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm như sau:

Tổng doanh thu đạt 30% KH năm, trong đó doanh thu VT-CNTT ước đạt 30% KH năm, doanh thu phối hợp đạt 30% KH năm, doanh thu nội bộ đạt 32% KH năm. Doanh thu địa bàn đạt 30% KH năm = 100,72% so với cùng kỳ năm trước.

Phát triển thuê bao trả sau các loại đạt 10.4320 thuê bao, trong đó FTTH thực tăng là 3.324 thuê bao đạt 95% kế hoạch năm

Trong Hội nghị VTBN cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu các giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2016.

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất cho phù hợp. Định biên lao động hợp lý tại các đơn vị sản xuất để đáp ứng nguồn lực cần thiết cho cơ sở.

- Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ khách hàng, sửa chữa kịp thời các sự cố thuê bao. Đầu tư, cải tạo mạng lưới đồng bộ để đáp ứng kịp thời năng lực cạnh tranh.

- Chuẩn bị đầy đủ về nhu cầu vật tư quang để phục vụ kịp thời tại các khu vực cạnh tranh đột xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tối ưu hoá chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn, sử dụng chi phí có hiệu quả theo nguyên tắc tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu. Quản lý sử dụng tốt nguồn lực tài chính; Thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí, tiết kiệm tối đa nhằm từng bước hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh của VTBN, các sản phẩm dịch vụ VT công nghệ thông tin cho các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện hệ thống thẻ điểm cân bằng BSC và tính lương 3Ps. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy chế phối hợp giữa hai khối kỹ thuật và kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên, giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Kết thúc Hội nghị Lãnh đạo Chuyên môn - Công đoàn VTBN lên trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong 4 tháng đầu năm 2016.


Đ/c Nguyễn Trung Hiền – Phụ trách chức vụ giám đốc VNPT Bắc Ninh tặng hoa và tiền thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Qúy I/2016.


Đ/c Nguyễn Đình Thu –Phó giám đốc VNPT Bắc Ninh trao phần thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào nụ cười VNPT Qúy I/2016