VNPT Bắc Ninh triển khai 273 điểm cầu truyền hình Hội nghị trực tuyến

        Thực hiện kế hoạch số 63-KH/TW ngày 9/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc “Học tập, quán  triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” theo hình thức trực tuyến vào ngày 23/11/2018.
Theo đó, Tỉnh ủy Bắc Ninh giao cho VNPT Bắc Ninh xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối cuộc họp trực tuyến cho tất cả các đơn vị chi, đảng bộ trực thuộc. Tuy thời gian triển khai rất ngắn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và CBCNV, VNPT Bắc Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được  đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương khen ngợi tỉnh Bắc Ninh là tỉnh triển khai thực hiện toàn diện và có nhiều điểm cầu nhất trong cả nước