Tin về Truyền hình hội nghị của Chính phủ

Thực hiện văn bản của Trung tâm Điều hành VNPT Net về việc đảm bảo cho phiên họp chính thức của Chính phủ ngày 13/3/2019 qua truyền hình Hội nghị do VNPT cung cấp  tại các điểm cầu trực tuyến tại các Viễn thông tỉnh, thành phố. Trong 7 ngày khẩn trưởng triển khai tại đơn vị, phiên họp chiều ngày 13/3/2019 tại 09 điểm cầu của VNPT Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp. Đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt được UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố  Bắc Ninh đánh giá cao.
    Để kịp thời động viên khuyến khích các cá nhân trong việc thực hiện lắp đặt thiết bị, khai báo hệ thống, kéo đường truyền, test hệ thống và trực kỹ thuật tại 09 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Sáng ngày 14/3/2019 Lãnh đạo Chuyên môn-Công đoàn VNPT Bắc Ninh khen thưởng cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc  phục vụ thành công phiên họp chính thức của Chính phủ ngày 13/3/2019 qua truyền hình Hội nghị do VNPT cung cấp

Lãnh đạo CM-CĐ VNPT Bắc Ninh trao thưởng cho đại diện các cá nhân phục vụ tốt Hội nghị Truyền hình trực tuyến