Giới thiệu
 
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Thị trường lao động, từ ngày 15/06/2010 Viễn thông Bắc Ninh liên kết với Trung tâm Giới thiệu việc làm - Sở LĐTBXH Bắc Ninh thực hiện tư vấn lao động việc làm cho người lao động qua tổng đài 1088 và hộp thư tự động 801103
Tổng đài tư vấn việc làm 1088 do các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường lao động và việc làm trực tiếp thực hiện tư vấn giúp người lao động tìm được việc làm ưng ý, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động phù hợp.


* Đối với người lao động, tổng đài tư vấn các thông tin sau: 
Người lao động có nhu cầu tìm việc làm; tìm hiểu thông tin Thị trường lao động; chế độ chính sách;pháp luật về lao động- việc làm; về bảo hiểm thất nghiệp;  học nghề; định hướng  nghề nghiệp - việc làm ...

* Đối với Doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu:
- Tuyển dụng lao động;

- Tư vấn về Thông tin Thị trường lao động (Cung - cầu lao động và các vấn đề liên quan...);

- Tư vấn về Bộ Luật lao động và các văn bản pháp quy
- Tư vấn về quan hệ lao động (Hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, thương lượng...)

- Ngoài ra, tổng đài còn tư vấn cho những đối tượng khác quan tâm đến lĩnh vực lao động - việc làm - học nghề hoặc các chế độ chính sách của Nhà nước Việt Nam và các vấn đề trên.

* Thời gian làm việc: Các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 (giờ hành chính)
- Sáng: từ 07h30 đến 11h30

- Chiều: từ 13h30 đến 16h30