Giới thiệu
Download các phần mềm hỗ trợ khai thuế tại đây

Giới thiệu dịch vụ

 

Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Dịch vụ VNPT-CA được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số vào ngày 15/9/2009. VNPT vinh dự là đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.

 

Các loại chứng thư dịch vụ cung cấp

 

- Chứng thư số cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân)

 

- Chứng thư số SSL (dành cho website);

 

- Chứng thư số cho CodeSigning (dành cho ứng dụng).

 

Lợi ích của dịch vụ của VNPT-CA

 

- Đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch điện tử

 

- Cung cấp khả năng xác thực đối tượng tham gia vào giao dịch điện tử

 

- Đảm bảo tính chống từ chối, chống chối bỏ của giao dịch điện tử

 

- Đảm bảo sự bảo mật của giao dịch điện tử

 

Ứng dụng của dịch vụ VNPT-CA

 

- Ứng dụng trong thương mại điện tử:

 

- Chứng thực người tham gia giao dịch, xác thực tính an toàn của giao dịch điện tử

 

qua mạng Internet.

 

- Ví dụ: Xác thực danh tính người gửi thông tin, ký duyệt tài liệu qua môi trường qua mạng,..

 

- Chứng thực tính nguyên vẹn của hợp đồng, tài liệu…. 

 

- Internet banking (chuyển tiền qua mạng)

 

- Giao dịch chứng khoán

 

- Mua bán, đấu thầu qua mạng

 

- Ứng dụng trong chính phủ điện tử:

 

- Khai sinh, khai tử

 

- Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ

 

- Khai báo hải quan điện tử, thuế điện tử

 

- Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế, giáo dục,…

 

- Ứng dụng trong giao dịch trực tuyến.

 

- Giao dịch qua email

 

- Hội nghị truyền hình và làm việc từ xa với Mega e-Meeting…

 

Thông tin liên hệ

 

Phòng KHTCDN - Trung Tâm Kinh Doanh- VNPT Bắc Ninh
 Địa chỉ số : 62, Ngô Gia Tự, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh,  Bắc Ninh.
 Điện thoại : (0222) 3816669