Giới thiệu

1.      Mô tả sản phẩm:

-   Phần mềm Tiếp công dân và xử lý đơn thư hỗ trợ đầy đủ các nghiệp về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư; theo dõi xử lý, thụ lý giải quyết đơn thư; báo cáo, tra cứu thông tin đơn thư.

-   Phần mềm khắc phục cơ bản những bất cập, khó khăn hiện tại, thay thế việc sử dụng các phương pháp thủ công trong công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi, lưu trữ và xử lý số liệu.

2.      Đặc điểm nổi bật:

    -   Hệ thống online tập trung, dễ dàng cập nhật số liệu mọi nơi, mọi lúc.

    -   Thuận tiện cho lãnh đạo trong công tác quản lý, theo dõi số liệu báo cáo

    -   Dữ liệu được kết xuất theo đúng các mẫu biểu quy định

3.      Giá bán: vui lòng liên hệ VNPT Bắc Ninh để biết thêm chi tiết – Số điện thoại : 02223.822.222