Giới thiệu

Đây là một kênh quảng cáo hiệu quả, là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Với dịch vụ này thông tin của Doanh nghiệp sẽ được 1080 cung cấp cho khách hàng một cách thiết thực và chi tiết nhất.

Nội dung quaảng cáo gồm: Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp, thời gian hoạt động…Doanh nghiệp được quyền thay đổi mọi thông tin liên quan khi có thông báo.

So với các kênh quảng cáo khác trên thị trường, quảng cáo qua 1080 có ưu điểm nổi trội là sẵn sàng cung cấp thông tin doanh nghiệp 24/24h, điện thoại viên sẽ trực tiếp tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp cho khách hàng.