Thủ tục đăng ký

1. Hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ:

- Doanh nghiệp chuẩn bị (photo công chứng) các giấy tờ sau:

+ 01 giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ 01 giấy đăng ký thuế doanh nghiệp.

+ 01 CMT/hộ chiếu người đại diện doanh nghiệp.

 

2. Mẫu hợp đồng VNPT-CA

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ;

 Phòng KHTCDN - Trung Tâm Kinh doanh – VNPT Bắc Ninh.
 Địa chỉ số :62 Ngô Gia Tự - Vũ Ninh -  TP Bắc Ninh.
 Điện thoại : (0222) 3816.669;