Giá cước gphone
 

Cước đấu nối hòa mạng: 120.000 đồng/thuê bao/lần (bao gồm SIM).

1.   Cước thuê bao, gọi điện thoại cố định nội hạt có dây, Gphone:

-          Cước thuê bao: 20.000 đ/tháng

-          Cước gọi nội hạt trên toàn tỉnh: 200đ/phút

(Chưa có VAT)

2. Cước gọi nội hạt tại điểm công cộng: block 6”+1”

- Cước gọi: 272,73 đ/phút (Phương thức tính 1’+1’

- Cước phục vụ: 454 đ/cuộc (Phương thức tính 1’+1’)

3. Cước điện thoại liên tỉnh tại nhà thuê bao: block 6”+1”                                

Gọi PSTN

đ/6” đầu

đ/1” tiếp theo

Nội mạng VNPT

80,00

13,13

Gọi mạng DN khác

89,09

14,85

(Chưa có VAT)

Gọi 171

đ/6” đầu

đ/1” tiếp theo

Nội mạng VNPT

68,00

11,33

Gọi mạng DN khác

75,73

12,62

(Chưa có VAT)

(Giảm 30% từ 23h đến 6h T2-7 và cả ngày lễ, chủ nhật)

4. Cước đường dài liên tỉnh tại điểm công cộng: Thu thêm 454đ/cuộc, không a/d giảm cước

- Gọi PSTN                                                    ĐVT: đ/block 6”

Gọi đến CĐ, di động toàn quốc (không phân biệt nội hay ngoại mạng)

89,09

80,18

(Chưa có VAT)

- Gọi 171                                                  ĐVT: đ/block 6”

Gọi đến CĐ, di động toàn quốc (không phân biệt nội hay ngoại mạng)

75,73

71,94

(Chưa có VAT)

5. Cước đường dài liên tỉnh trả tiền trước tại điểm công cộng: Thu thêm 500đ/cuộc

NGN 8kbps

đ/6” đầu

đ/1” tiếp theo

Nội mạng VNPT

71,28

11,87

Gọi mạng DN khác

79,38

13,23

NGN 64kbps

đ/6” đầu

đ/1” tiếp theo

Nội mạng VNPT

73,92

12,31

Gọi mạng DN khác

82,32

13,72

(đã có VAT)