Giới thiệu
 

Là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng riêng kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối, mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại hai điểm cố định khác nhau, đáp ứng được nhu cầu kết nối trực tiếp theo phương thức điểm nối điểm giữa hai đầu cuối của khách hàng ( Nội tỉnh hoặc liên tỉnh). Do không phải chia sẻ đường truyền nên tính bảo mật, sẵn sàng cao, dễ dàng quản lý, giám sát...